Inlog mijn Fysio Baat

FysioFitness

Wellicht is Fysiofitness dan iets voor u!

Wat is Fysiofitness?

Fysiofitness is groepsgewijs trainen waarbij met behulp van professionele apparatuur specifiek en gedoseerd geoefend en getraind wordt om lichamelijke klachten en/of blessures van het bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. De training wordt begeleid door een ervaren fysiotherapeut. Het accent ligt hierbij meer op preventie en fitheid, dan op prestatie.

Voor wie?

Fysiofitness is bedoeld voor een ieder die zijn algehele fitheid op peil wil houden of verhogen en daartoe al dan niet met lichamelijke beperkingen verantwoord wil sporten, of verder wil revalideren na een blessure. De trainingen die wij voor u verzorgen zijn erop gericht uw belastbaarheidsniveau te verhogen door onder meer training van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. Onze trainingen vinden plaats in kleine groepen en hebben een individueel karakter. Er wordt hierbij onder meer gebruik gemaakt van professionele en fijn instelbare trainingsapparatuur en materialen die het mogelijk maken houdingen en bewegingen specifiek te oefenen en te trainen.

Werkwijze

Bij nieuwe deelnemers vindt er eerst een individuele intake plaats waarbij het gezondheidsverleden wordt besproken en een aantal testen wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van uw fitheid en algehele belastbaarheid. De resultaten hiervan worden met u besproken en u krijgt een persoonlijk advies.

Vervolgens wordt een individueel trainingsprogramma voor u samengesteld waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke wensen, doelen en fysieke mogelijkheden. Regelmatig zal dit met u worden geëvalueerd. Zo nodig zullen de oefeningen hierop worden aangepast en bijgesteld. Hierdoor is een verantwoorde manier van sporten gewaarborgd en blijft bewegen voor u een uitdaging.

Locatie en tijd

De trainingen vinden plaats in onze 2 modern ingerichte trainingszalen met een totale oppervlakte van circa 200m2 op ’t Slotje 7. Indien u een training niet kunt volgen, dan kunt u deze in overleg op een ander moment inhalen. 

Fysiofitness wordt gegeven op de volgende dagen en tijden:

Maandag   Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag
 10.00 - 11.00   19.00 - 20.00   09.00 - 10.00   16.00 - 17.00   09.30 - 10.30 
 16.00 - 17.00   20.00 - 21.00   10.00 - 11.00   20.00 - 21.00   
 19.30 - 20.30         
 20.30 - 21.30         

Kosten

U kunt kiezen welk abonnement het beste bij u past, een maandabonnement, een kwartaalabonnement of een halfjaar abonnement. Per 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven (inclusief 9% Btw):

Abonnementsvorm        Aantal trainingen per week     Bedrag per les       Bedrag per periode     
Maandabonnement      1 x per week €9,43 €37,72
Maandabonnement 2 x per week €8,91 €71,25
Kwartaalabonnement 1 x per week €8,91 €115,79
Kwartaalabonnement 2 x per week €8,18 €212,50
Halfjaar abonnement 1 x per week €8,18 €212,50
Halfjaar abonnement 2 x per week €7,54 €392,31

Abonnementsgeld wordt geïnd via automatische incasso. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen er € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht per abonnementsperiode. De betalingsvoorwaarden vindt u hier.  

Wilt u meer informatie over Fysiofitness of u inschrijven hiervoor, neem dan gerust contact met ons op of download hier de folder.


oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.