Praktische informatie & betalingsvoorwaarden

BELANGRIJKE CORONA UPDATE:

De ZwangerFit® lessen worden online gegeven door onze ZwangerFit docente. Zo kun je blijven werken aan je conditie. Je hebt hier een gymnastiekband voor nodig die je bij onze praktijk kan aanschaffen (€6,50 per stuk). Je ontvangt voor de bijeenkomst een digitale link die je kan openen via je mobiele telefoon, laptop of tabblad. De overige hieronder beschreven voorwaarden blijven ongewijzigd.

  • De trainingen worden gegeven door Marijke Kloosterboer, fysiotherapeut en geregistreerd YVLO ZwangerFit® docent. Marijke heeft ervaring met de behandeling van bekken- en lage rugklachten
  • De trainingen worden gegeven op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. Kom een paar minuten van tevoren, zodat je je rustig kan omkleden. Er is gelegenheid tot douchen na afloop.
  • De kosten van zijn €46,24 euro per vier weken. Deze kosten worden in sommige polissen deels vergoed door de zorgverzekeraar. Je ontvangt een factuur per maand.
  • Het factuurbedrag zal maandelijks automatisch geïncasseerd worden. Wanneer dit niet gewenst is, worden €5 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Tijdens de zwangerschap kun je op ieder moment instromen en stoppen met de trainingen. Het factuurbedrag wordt hierop aangepast. Na je bevalling kun je alleen opzeggen per maand. Het opzeggen van je ZwangerFit® abonnement dient voor de 25ste van de lopende maand te geschieden.
  • Wanneer de les niet door kan gaan door vakantie of ziekte van de docent, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Je kan een proefles volgen. Wanneer je de ZwangerFit® trainingen blijft volgen, wordt de eerst les in rekening gebracht. Blijkt het niet aan te sluiten bij jouw verwachtingen of wensen, worden er voor deze les geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij aanmelding voor ZwangerFit® is het belangrijk dat je onderstaande vragenlijst invult zodat de docent goed kan inschatten wat het instapniveau is. Dit ingevulde en ondertekende formulier kan gemaild worden naar marijke@baatbijfysiotherapie.nl of afgegeven/opgestuurd worden naar de praktijk.

Vragenlijst ZwangerFit® tijdens de zwangerschap
Vragenlijst ZwangerFit® na de bevalling

Zwangerfit, sterk je zwangerschap door!