Inlog mijn Fysio Baat

Echografie

Echografie kan een groot voordeel zijn als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek, om op betrouwbare wijze afwijkingen aan het bewegingsapparaat vast te stellen en het effect van de behandeling te toetsen. Door deze aanvullende diagnostiek kan men “in het lichaam kijken” en spieren, pezen en gewrichten helder in beeld brengen. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om met kleurendoppler de ernst van  peesontstekingen in kaart te brengen. Echografie is pijnloos en niet schadelijk.

Door het gebruik van echografie kan sneller en specifieker een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid worden gestart. Daarnaast is het een goede methode om weefselherstel te monitoren, waardoor op een adequate wijze het behandelplan bijgestuurd kan worden. Hierdoor is het ook beter mogelijk om voorafgaand en tijdens een behandelperiode te kunnen inschatten wat de kansen zijn op herstel.

Indicaties
Echografie kan voor zeer uiteenlopende klachten worden ingezet. De meest bekende indicaties zijn:

Léon de Baat is binnen de praktijk gespecialiseerd in het uitvoeren van echografie.  Wilt u meer informatie over echografie of een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.


oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.