Inlog mijn Fysio Baat

Nicole de Baat-Rijnaarts


Als praktijkmanager van Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat werk ik met veel plezier aan de organisatorische en randvoorwaardelijke zaken van de praktijk zodat de fysiotherapeuten zich optimaal kunnen richten op de patiëntenzorg. Het is mijn uitdaging en passie om na te denken over hoe wij onze dienstverlening zo kunnen maken dat we ook daadwerkelijk de zinnig en zuinige zorg kunnen leveren die we nastreven. Samenwerken met elkaar, met de andere disciplines in ons gezondheidscentrum en daarbuiten is daarbij uitgangspunt. Vandaar ook dat wij met elkaar voor “samen beter” gaan. Voor uw niet inhoudelijke zorgvragen, ideeën of aanbevelingen voor de praktijk kunt u contact met mij opnemen.


oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.