Inlog mijn Fysio Baat

Samenwerking

Bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat zijn wij ervan overtuigd dat je voor een zinnige, zuinige en kwalitatief hoogwaardige zorg juist moet samenwerken en over je eigen praktijkgrenzen heen moet kijken.  Daarom zijn wij gehuisvest in een pand met nog andere zorgaanbieders waardoor samenwerken heel vanzelfsprekend wordt.

Met andere partijen werken wij graag samen om de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te maken. Wij werken samen door actief deel te nemen aan netwerken (al dan niet aandoening gebonden) en te participeren in initiatieven die mede door huisartsen en onder andere de gemeente worden geïnitieerd.

Met de volgende partijen heeft Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat een actieve samenwerking (zowel formeel als informeel):

FMTB is aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden:

Wittemeer   www.wittemeer.nl
COPD netwerk www.copdnetwerkfysio.nl
Claudicatio netwerk www.claudicationet.nl
KIM met LEF www.kiminwijchen.nl
VSO netwerk www.vsonetwerk.nl
Shockwave (Impuls) www.shockwavenet.nl
   

oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.