Development Coordination Disorder, DCD, wat is het?

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD zijn onhandiger, vallen vaker en hebben moeite met het aanleren van allerlei vaardigheden als bijvoorbeeld schrijven en fietsen. Volgens de DSM-IV (de standaard in de psychiatrische diagnostiek) moet een kind aan een aantal criteria voldoen om onder de classificatie DCD te vallen.

Diagnostische criteria voor de classificatie DCD

Criterium A:
De dagelijkse activiteiten, die motorische coördinatie vereisen, worden duidelijk slechter verricht dan men op basis van chronologische leeftijd en intelligentie zou verwachten. Dit kan blijken uit aanmerkelijke vertragingen in het bereiken van motorische mijlpalen (bijv. lopen, kruipen en zitten), dingen laten vallen, ‘houterigheid’, zwakke sportprestaties of een slecht handschrift.

Criterium B:
De stoornis heeft duidelijke invloed op schoolse activiteiten of activiteiten in het dagelijks leven.

Criterium C:
De stoornis is niet toe te schrijven aan een algemeen medische aandoening (bijv. spasticiteit, hemiplegie of spierdystrofie) en valt ook niet binnen de criteria voor een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’.

Criterium D:
Als er sprake is van mentale retardatie (geestelijke achterstand) zijn de motorische problemen ernstiger dan die welke doorgaans met mentale retardatie samenhangen.

Bron: dekinderfysiotherapeut.com

Lees verder op dekinderfysiotherapeut.com

Er is iets te doen aan de klachten van uw kind!

Sanne Zwinkels en Moniek Hendricks zijn binnen de praktijk gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen.

Onze afdeling kinderfysiotherapie heeft voor de behandelingen een aparte trainingsruimte ter beschikking van circa 45 m2. Kinderen tot 2 jaar krijgen kinderfysiotherapie aan huis.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie of een afspraak maken met onze kinderfysiotherapeut, neem dan gerust contact met ons op.