Revalidatie voor COVID-19 (Corona) patiënten 

Heb je Corona gehad en ben je erg verzwakt of heb je klachten als kortademigheid en vermoeidheid?  Een fysiotherapeut kan je hierbij helpen.
Fysio en Manuele Therapie Baat biedt een behandeltraject specifiek ontwikkeld voor patiënten die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, in het ziekenhuis of op de intensive care hebben gelegen. Het coronavirus kan een grote impact hebben op jouw conditie en kracht. Ook klachten als kortademigheid en benauwdheid kunnen na het coronavirus nog lang aanhouden. Daarom is het van belang om na herstel van het virus snel te starten met de revalidatie, zodat jij jouw dagelijkse bezigheden weer kunt hervatten. Samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt een persoonlijk beweegprogramma opgestart afgestemd op jouw mogelijkheden en doelen.

Wij hebben gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst, met ervaring in het revalideren van longpatiënten, die landelijk samenwerken en de laatste richtlijnen t.a.v. revalidatie na het coronavirus volgen.

Kenmerken van de behandeling

Inmiddels is bekend dat er een grote groep patiënten is die ook zonder ziekenhuisopname lang aanhoudende klachten vertonen. Nadat de acute klachten voorbij zijn, ervaren deze mensen nog weken of soms maanden een sterk verlaagde belastbaarheid, vergelijkbaar met de mensen die wel opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Met name vermoeidheid, kortademigheid, een lage inspanningstolerantie en cognitieve klachten blijven aanwezig. Afhankelijk van de problemen waar u tegen aan loopt bestaat de behandeling uit (een combinatie van):

  • Krachttraining
  • Functionele en balanstraining
  • Conditie- en duurtraining
  • Ademspiertraining

Vergoeding 

Post-coronapatiënten met langdurige klachten hebben recht vanuit de basisverzekering om minimaal zes maanden lang gebruik te maken van fysiotherapeutische zorg, met een maximum van 50 behandelingen.  Het enige dat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van de zorgverzekering.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Alle post-coronapatiënten die op een reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er indien nodig ook een revalidatietraject (in het ziekenhuis of in een gespecialiseerd revalidatiecentrum) mogelijk. Dit wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. Uiteraard is hiervoor wel een verwijzing van de arts nodig. Bij post-coronazorg is het een voorwaarde dat er door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts, een COVID-19 besmetting is vastgesteld óf een sterke verdenking daarvan.

Binnen onze praktijk zijn alle collega’s opgeleid in het werken met COVID patiënten.