Fysiotherapie en kanker

Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt is de afgelopen dertig jaar verdubbeld, van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018. Deze aandoening heeft zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak een enorme impact op het leven van de patiënt en diens omgeving. Eén van de hoofdklachten tijdens en na de medische behandeling van kanker is vermoeidheid, soms zelfs nog jaren na de diagnose. Daarnaast kan er sprake zijn van pijn, vermindering van kracht en uithoudingsvermogen, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, stug littekenweefsel en lymfoedeem.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Uit onderzoek onder borstkankerpatiënten blijkt dat trainen, onder begeleiding van een fysiotherapeut, een positieve invloed heeft op vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijn. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor patiënten met andere vormen van kanker, zoals longkanker. De fysiotherapeut kan op verschillende gebieden hulp bieden, zoals het trainen van algemene kracht en conditie, pijnvermindering, mobilisaties, ontspanningstechnieken, lymfedrainage en hulp bij functionele taken thuis. Ook kan de fysiotherapeut helpen bij het signaleren van psychische of sociale problemen.

Dit kan zowel tijdens de behandeling (curatieve fase), na de behandeling (herstelfase) en ook wanneer blijkt dat herstel niet meer mogelijk is (palliatieve en terminale fase). De behandeling start altijd met een intake en onderzoek, waarbij de problemen worden geïnventariseerd en vragenlijsten en testen worden afgenomen. Hierna wordt een gerichte behandeling gestart.

Samenwerking

Sinds 2013 is er vanuit de afdeling longoncologie van het CWZ een initiatief gestart om de doorverwijzing naar gespecialiseerde fysiotherapeuten te versnellen. Momenteel komen acht praktijken in en rondom Nijmegen regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen en samen met het CWZ de zorg te verbeteren. Het doel is het behouden en optimaliseren van de kwaliteit van leven van de patiënt tijdens en na de medische behandeling, middels een gerichte behandeling op maat. Dit kan zowel op de praktijk als aan huis. Daarnaast hebben de fysiotherapeuten korte lijnen met de verpleegkundigen van de oncologie afdelingen van het CWZ.

Binnen Fysio- en Manuele Therapie Baat zijn Léon de Baat en Marijke Kloosterboer betrokken bij oncologische revalidatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Klik hier om de folder te raadplegen of kijk op de website van het oncologie netwerk www.oncologie-fysio.nl.