Praktijkinformatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Eerste afspraak – de eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Specialisaties – naast algemene fysiotherapie hebben de fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele therapie, sportfysiotherapie, medische trainingstherapie, manuele lymfedrainage, dry needling, kinderfysiotherapie en de voet- en loopanalyse.

Advies – indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.

Waarneming – tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u behandeld door een waarnemend fysiotherapeut (met uw goedkeuring).

Aanpassing – door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.

Uw mening – u wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is, zowel voor u als voor ons, een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen. Wij horen of lezen uw ideeën of suggesties graag!

Toestemming – zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. Zie voor meer informatie ook het privacyreglement op onze website.

Kwaliteit – na afloop van uw behandeling ontvangt u via de mail een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomsten kan Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat de kwaliteit van de zorg verbeteren en beter afstemmen op de wensen van de patiënt. Mocht u hier geen prijs op stellen, geef dit dan door aan uw behandelend therapeut.

Vergoeding – wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Uw rekeningen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. In geval van overschrijding van uw vergoeding of een restitutiepolis kunt u een rekening van onze praktijk ontvangen. De actuele tarieven hiervoor zijn te vinden in onze praktijk, alsmede op onze website.

Klacht – indien u een klacht heeft, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Hij/zij zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Meer informatie kunt u vinden in de folder “als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” en op onze website. Deze folder kunt u vinden op deze site.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) – deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Als een zorgverlener u behandelt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten of plichten die bij de behandelovereenkomst horen. Voor een uitleg van deze wet klikt u hier.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.