Samenwerking

Bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat zijn wij ervan overtuigd dat je voor een zinnige, zuinige en kwalitatief hoogwaardige zorg juist moet samenwerken en over je eigen praktijkgrenzen heen moet kijken.  Daarom zijn wij gehuisvest in een pand met nog andere zorgaanbieders waardoor samenwerken heel vanzelfsprekend wordt. Samen met JIPA Praktijk voor Ergotherapie, logopediepraktijk Krebbers en Alberts Veenhuis Pul Psychologen vormen wij Gezondheidscentrum Wijchen. Samen beter!

Voor een impressie van ons gezondheidscentrum Wijchen, klik hier.

Ook met andere partijen werken wij graag samen om de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te maken. Wij werken samen door actief deel te nemen aan netwerken (al dan niet aandoening gebonden) en te participeren in initiatieven die mede door huisartsen en onder andere de gemeente worden geïnitieerd.

Met de volgende partijen heeft Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat een actieve samenwerking (zowel formeel als informeel):

 • Huisartsen in Wijchen en omgeving;
 • Huisartsen dokterscentrum Wijchen, specifiek overleg diabetes en COPD zorgstraat
 • Logopedisten, ergotherapeuten, psychologen in gezondheidscentrum Wijchen
 • Sportartsen Sanasport Nijmegen
 • Afdeling oncologie CWZ Nijmegen
 • Orthopeden Bernhoven ziekenhuis Uden
 • Orthopedisch chirurg drs. Gert Jan Geijssen, Bergman Clinics
 • Kliniek ViaSana
 • Diëtist Lisanne
 • Diëtistenpraktijk Noer
 • Verloskundigen en CB artsen
 • Intern begeleiders basisscholen in Wijchen
 • Kinderfysiotherapie praktijken in Wijchen
 • Gemeente en wijkcentrum de Brink

FMTB is aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden:

Schoudernetwerk ZuidOost Nederland www.snzon.nl
Wittemeer www.wittemeer.nl
COPD netwerk www.copdnetwerkfysio.nl
Claudicatio netwerk www.claudicationet.nl
VSO netwerk www.vsonetwerk.nl
Oncologie Netwerk Zuid Gelderland www.onzg.nl
Oncologie Fysionetwerk Nijmegen en omgeving www.oncologie-fysio.nl

Sponsoringen

 • Atletiek Vereniging Wijchen
 • Mixed Hockey Club Wijchen
 • Tennisvereniging Grootven
 • Diosa
 • De Leleaart
 • AWC