De fysiotherapeut en Physician Assistant gezamenlijk in een spreekuur voor de beste patiënten zorg

Vanuit de overtuiging dat bepaalde hulpvragen van een patiënt door verschillende disciplines beter kan worden beantwoord, er directe communicatie mogelijk is tussen de verschillende zorgverleners en er structurele afspraken gemaakt kunnen worden is het idee ontstaan om als fysiotherapeut samen met een Physician Assistant patiënten in de fysiotherapie praktijk te zien.

Fysiotherapie Baat heeft samen met Kliniek ViaSana een gezamenlijk spreekuur: het anderhalvelijnszorg spreekuur. Veel patiënten kunnen goed behandeld worden door de fysiotherapeut. Maar soms is extra advies nodig. Bijvoorbeeld omdat de patiënt pijn of beperkingen houdt.

Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) van ViaSana is speciaal opgeleid om taken van medisch specialisten over te nemen. De PA geeft medische adviezen, stelt diagnoses, maakt behandelplannen en voert kleine operaties uit. Indien nodig overlegt hij met een medisch specialist. De PA van ViaSana kijkt mee met de fysiotherapeut waardoor de patiënt sneller en gerichter advies krijgt.

Advies

De patiënten krijgen door deze samenwerking sneller een diagnose met juist en compleet advies waardoor zij eerder hun dagelijkse activiteiten of sport weer kunnen oppakken. Vaak zal het advies een nieuwe conservatieve behandeling zijn. Doordat er direct wordt overlegd, kan met de juiste conservatieve behandeling vaak verslechtering van de klachten en zelfs een operatie voorkomen worden.  Indien toch verwijzing naar een gespecialiseerde kliniek of ziekenhuis nodig is, gaat de patiënt met dit advies naar de huisarts. De huisarts beoordeelt dit advies en maakt samen met de patiënt een keuze voor de vervolgzorg en zorginstelling.

Evaluatie van het spreekuur

Samen met alle deelnemende fysiotherapie praktijken evalueert ViaSana het spreekuur. We onderzoeken of het anderhalvelijnszorg spreekuur leidt tot een betere selectie van patiënten voor verwijzing naar de tweede lijn (een ziekenhuis of een kliniek) en behoud in eerste lijn (zoals, een fysiotherapie praktijk). Daarnaast onderzoeken we voor welke patiënten het anderhalvelijnszorg spreekuur geschikt is. Lees hier meer over dit wetenschappelijk onderzoek.

Informatie voor huisartsen

Dit spreekuur is geschikt voor patiënten met klachten aan de onderste extremiteit en/of het schoudergewricht. Het spreekuur vindt maandelijks plaats bij fysiotherapie praktijken in regio Nijmegen – Uden – Venray. Klik hier voor de lijst van deelnemende praktijken. Huisartsen kunnen ook zelf patiënten insturen voor dit spreekuur bij één van de praktijken. Meer informatie over o.a. richtlijnen, inclusie criteria, vergoedingen en wachttijden kunt u opvragen via info@viasana.nl.

Heeft u vragen na het lezen van deze tekst, neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden deze vragen graag voor u!

Klik hier voor een filmpje waarin alles duidelijk wordt uitgelegd!