De fysiotherapeut en Physician Assistant gezamenlijk in een spreekuur voor de beste patiënten zorg

Vanuit de overtuiging dat bepaalde hulpvragen van een patiënt door verschillende disciplines beter kan worden beantwoord, er directe communicatie mogelijk is tussen de verschillende zorgverleners en er structurele afspraken gemaakt kunnen worden is het idee ontstaan om als fysiotherapeut samen met een Physician Assistant patiënten in de fysiotherapie praktijk te zien.

Dit initiatief is gestart met Chenelo Martijn, een Physician Assistant, werkzaam bij ViaSana in Mill. ViaSana is een orthopedische kliniek en faciliteert sinds juli 2020 deze gezamenlijke spreekuren met 14 fysiotherapiepraktijken in de regio, waaronder onze praktijk Fysio- en Manuele Therapie Baat. De physician assistant, Chenelo Martijn, en de fysiotherapeut zien daarbij samen – in de fysiotherapiepraktijk – patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. De patiënten krijgen door deze samenwerking sneller een diagnose met juist en compleet advies waardoor zij eerder hun dagelijkse activiteiten of sport weer kunnen oppakken. Doordat er direct wordt overlegd, kan met de juiste conservatieve behandeling vaak verslechtering van de klachten en zelfs een operatie voorkomen worden.

Wat is nu eigenlijk een Physician Assistant (PA)?

Een PA neemt tal van routinematige taken over van de orthopedische chirurgen. Zo ziet een PA patiënten op de poli, loopt visites op de afdeling en verricht operaties. Door dit soort handelingen bij de PA te plaatsen, kunnen de medisch specialisten zich focussen op de grote of complexe operaties. In dit licht moet ook het initiatief voor het gezamenlijk spreekuur geplaatst worden. Drie kwart van de patiënten die in de kliniek gezien worden, wordt namelijk niet geopereerd. Deze patiënten worden vaak terugverwezen naar de fysiotherapeut in de eerste lijn voor een conservatieve behandeling. Om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, is ViaSana een pilot met fysiotherapiepraktijken gestart. Iedere 2e dinsdag van de maand is Chenelo Martijn aanwezig in onze praktijk om daar een dagdeel gezamenlijk spreekuur te houden. Een behandeling tijdens het gezamenlijk spreekuur wordt op dezelfde manier via de zorgverzekeraar bekostigd als een reguliere behandeling in de praktijk. De kosten voor de PA worden volledig door ViaSana betaald en dus niet doorbelast aan de fysiotherapeut of zorgverzekeraar.

Hoe ziet een gezamenlijk consult eruit?

Vooraf bespreken de PA en fysiotherapeut de voorgeschiedenis en klachten van alle patiënten die op het spreekuur komen. De fysiotherapeut introduceert Chenello Martijn, als PA, bij de patiënt. Als de patiënt zijn verhaal heeft gedaan, stelt hij de vragen die hij ook zou stellen als mensen bij hem op de poli zouden komen. Daarna doet hij het lichamelijk onderzoek, soms alleen, soms met de fysiotherapeut. Dan geef hij zijn diagnose en vertelt wat in zijn ogen het advies zou moeten zijn. Dit wordt ter plekke besproken met de patiënt en de fysiotherapeut. Indien er sprake is van een conservatief traject vindt er altijd een follow up plaats middels een feedbackmoment. Mocht de behandeling niet helpen, worden nieuwe stappen ondernomen. Heeft het wél geholpen, dan kan behandeling indien nodig op dezelfde manier vervolgd worden of bij afwezigheid van klachten afgesloten worden naar ieders tevredenheid.

Als een doorverwijzing nodig is voor specifiek onderzoek wordt er te allen tijde terugkoppeling gegeven aan de huisarts waardoor de huisarts goed op de hoogte blijft van de geleverde zorg aan zijn of haar patiënt. De patiënt bepaalt vervolgens waar de vervolgbehandeling zal plaatsvinden.

Heeft u vragen na het lezen van deze tekst, neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden deze vragen graag voor u!