Inlog mijn Fysio Baat

Shockwave therapie en echografie

Shockwave therapie en echografie bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat worden beoordeeld als één van de meest innovatieve en effectieve ontwikkelingen in de recente behandeling van chronische pijn. In tegenstelling tot traditionele behandelingsmethodes kan bij shockwave therapie de oorzaak van de chronische pijn direct worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Shockwave therapie bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat gaat voor een toekomst zonder chronische pijn.
Shockwave therapie en echografie zijn bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echografie lokaliseert de bron van de pijn. Door de diverse aandoeningen die de chronische pijn veroorzaken via echografie op te sporen kan de fysiotherapeut duidelijk het letsel in beeld brengen om het vervolgens via shockwave therapie bloot te stellen aan korte shockwave-impulsen.

De behandeling
Shockwave therapie (ook wel “extracorporale shockwave therapie”of “ESWT” genoemd) is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige schokgolven, die door middel van een behandelkop nauwkeurig worden gericht, zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben. Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie. Kalkafzettingen kunnen hierbij “zachter” gemaakt worden of zelfs vergruisd worden. De bekendste toepassing is het vergruizen van nierstenen met behulp van shockwaves.

De hoog energetische geluidsgolven hebben een gunstig effect op de chronische pijn en op het herstel van de beschadigde pees of weefsel. Shockwave therapie laat de cliënt snel herstellen van chronische pijn en weer pijnvrij bewegen

Indicaties en Effecten
Shockwave therapie is een veilige en wereldwijd toegepaste behandelmethode. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat shockwave therapie effectief is bij met name de volgende aandoeningen:

Léon de Baat is binnen de praktijk gespecialiseerd in het uitvoeren van echografie en het toepassen van shockwave therapie. Wilt u meer informatie over shockwave therapie of een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.

Voor een informatiefilmpje kunt u ook hier klikken.


oefening baat kunst

 Zilveren Kruis Pluspraktijk

Fysiotherapie en Manuele Therapie Baat is door VGZ, Menzis, ZilverenKruis en CZ benoemd tot Pluspraktijk.