Fysiotherapie bij longaandoeningen

Ziekten van de longen en luchtwegen, zoals COPD, astma, bronchitis, pneumonie, sarcoïdose of restverschijnselen na het doormaken van COVID-19, komen heel veel voor. Vaak hebben deze aandoeningen grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en de wijze waarop u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met een longaandoening. Met behulp van fysiotherapie kunnen we er samen voor zorgen dat u het gevoel krijgt meer controle te hebben over uw aandoening.  Fysiotherapie kan daarbij helpen om uw levensgewoontes en levensstijl positief te beïnvloeden.

Als u zich aanmeldt voor fysiotherapie, met of zonder verwijzing van uw arts, volgt er eerst een intake waarin u met de fysiotherapeut uw klachten bespreekt. De fysiotherapeut doet een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en komt vervolgens met een behandelvoorstel. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. De behandeling van klachten naar aanleiding van een longziekte of aandoening aan de luchtwegen is er vooral op gericht om uw conditie en spierkracht op peil te brengen, te behouden of zelfs te verbeteren. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan:

  • Ademhaling: benauwdheid (in rust en / of bij inspanning) en hyperventilatie, angst voor kortademigheid, spanningsklachten
  • Ophoesten: hoestklachten, problemen met ophoesten van slijm, het gebruik van hulpmiddelen zoals flutter en PEP
  • Bewegen: kortademigheid bij inspanning, krachtsverlies, conditieverlies, vermoeidheid, spanningsklachten
  • Ontspanning: houdingsgevoel en bewust aan- en ontspannen van uw lichaam

Door de diversiteit aan oefeningen en de regelmaat waarmee wij deze samen uitvoeren ervaart u dat u uw dagelijkse activiteiten beter en vaak ook langer kunt uitvoeren. De fysiotherapeutische behandeling kan binnen onze praktijk individueel maar ook in groepsverband plaatsvinden, met als voordeel dat ervaringen kunnen worden gedeeld. Zo leert u met en van elkaar om te gaan met de klachten welke u ervaart.  Daarnaast adviseren wij desgewenst met betrekking tot een voor u passende leefstijl, welke bijdraagt aan uw gezondheid en algehele conditie. Zodat u een goede balans weet te vinden tussen belasting en belastbaarheid en meer kunt genieten van de dagelijkse activiteiten. Mogelijk maken wij hierbij ook gebruik van de specialistische kennis van een logopediste, ergotherapeut, psycholoog of diëtiste welke allen gehuisvest zijn binnen Gezondheidscentrum Wijchen. Uiteraard zullen deze mogelijkheden weloverwogen en altijd in overleg met u besproken worden.

Binnen onze praktijk heeft Leon de Baat zich gespecialiseerd in fysiotherapie bij longaandoeningen. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust via het contactformulier op deze website contact met ons op.

 

« Terug