Fysiotherapie en kanker

Fysiotherapie en kanker, oncologische revalidatie

Steeds meer mensen komen in aanraking met kanker. Deze aandoening heeft zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak een enorme impact op het leven van de patiënt en diens omgeving. Eén van de hoofdklachten tijdens en na de medische behandeling van kanker is vermoeidheid, soms zelfs nog jaren na de diagnose. Daarnaast kan er sprake zijn van pijn, vermindering van kracht en uithoudingsvermogen, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, stug littekenweefsel en lymfoedeem.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Uit onderzoek onder borstkankerpatiënten blijkt dat trainen, onder begeleiding van een fysiotherapeut, een positieve invloed heeft op vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijn.  Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor patiënten met andere vormen van kanker, zoals longkanker. De fysiotherapeut kan op verschillende gebieden hulp bieden, zoals het trainen van algemene kracht en conditie, pijnvermindering, mobilisaties, ontspanningstechnieken, lymfedrainage en hulp bij functionele taken thuis. Ook kan de fysiotherapeut helpen bij het signaleren van psychische of sociale problemen.

Dit kan zowel tijdens de behandeling (curatieve fase), na de behandeling (herstelfase) en ook wanneer blijkt dat herstel niet meer mogelijk is (palliatieve en terminale fase). De behandeling start altijd met een intake en onderzoek, waarbij de problemen worden geïnventariseerd en vragenlijsten en testen worden afgenomen. Hierna wordt een gerichte behandeling gestart.

Samenwerking

Onze praktijk is aangesloten bij het Oncologie Netwerk Zuid Gelderland (ONZG). ONZG is een multidisciplinair oncologie netwerk, dat zich uitstrekt van Zuid-Gelderland, via Land van Cuijk naar de Kop van Noord-Limburg. Het netwerk bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en na kanker. Een goede ondersteuning kan veel bijdragen aan de kwaliteit van zorg en van uw leven. Na de diagnose kanker kunt u diverse hulpvragen ervaren op verschillende gebieden. ONZG brengt de kennis en ervaring bij elkaar en stemt de zorg af, tussen de gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis en de zorg bij u in de buurt. Gestelde kwaliteitseisen aan de zorgverlener waarborgen de kwaliteit van zorg.

Binnen gezondheidscentrum Wijchen hebben wij de intentie uitgesproken dat we de oncologie patiënten integraal behandelen met integrale behandeldoelen. Zo leveren wij een bijdrage aan zorg dicht bij huis. Door een op elkaar afgestemde communicatie wordt er samen met de patiënt gewerkt aan de behandeldoelen waarbij u als patiënt de regie houdt op het behandelproces.

Binnen Fysio- en Manuele Therapie Baat zijn Léon de Baat, Jeffry Viveen en Kim Peters betrokken bij oncologische revalidatie. Jeffry is master oncologie fysiotherapeut en Kim is in opleiding voor haar master. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Klik hier om de folder te raadplegen of kijk op de website van het oncologie netwerk www.oncologie-fysio.nl.

« Terug